Statisk mätning med GNSS

I dag är det mest vanligt att använda RTK tekniken när man mäter med GNSS. Ibland är där dock behov av lägra mätosäkerhet, och i så fall kan man använda statisk mättning. Både mätning i fälten och efterbehandling av GNSS data från en statisk mätning är dock mer komplicerat än vid RTK mätningar. Denna presentation ger en snabb genomgång av statisk mätning med GNSS; hur man bygger upp ett nät, planering av fältarbetet och efterberäkning av data.

Författare: Anna Jensen, KTH
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presenatation

,