2D. Grönstruktur – från planering till underhåll

Den urbana naturen blir allt viktigare inslag att hantera och sköta för hållbara
kommuner. Det här föredraget tittar på hur grönstrukturplaneringen kan bli
en fråga från tidig analys och planering till dagsaktuell drift och underhållsfråga
baserat på samma data. Detta genom att titta på hur digitala skötselplaner,
trädplaner och grönstrukturplaner kan se ut samt hur dessa kan ligga
till grund för ett mobilt och digitalt drift och underhåll av grönytorna för en
kvalitativ grönstruktur som del i att nå en hållbar planering.

Författare: Jessica Svännel, S-GROUP Solutions
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2D. Grönstruktur - från planering till underhåll