2E. Incidenthantering med kartsöd, exempel på hur en svensk kommun jobbat med event och festivaler

Med en kartbaserad incidentrapportering ges stora fördelar. Korrekt information
om plats är av stor vikt vid när något händer. Så här har en av Sveriges kommuner
jobbat med incidentrapportering under sommarens event och festivaler.

Författare: Magnus Jernberg, Norconsult Astando
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2E. Incidenthantering med kartsöd, exempel på hur en svensk kommun jobbat med event och festivaler

,