3E. Anpassning av kartor för släktforskning – del 2

Föreningen DIS är Sveriges största släktforskarförening med cirka 23 000 medlemmar. Föreningen har nyligen utvecklat en ny version av släktforskarprogrammet DISGEN. Detta program har en unik och mycket avancerad karthantering för visning av hur släkten spridits över generationerna. Rasterkartor i flera lager, både äldre och yngre, kan här användas som bakgrunder. Dessutom kan släktens historia åskådliggöras på Google Earth. För några år sedan började DIS att georeferera de gamla Häradsekonomiska kartorna för användning i DISGEN. Detta projekt har avslutats under 2016. Därtill har vi också kompletterat med Sockenkartor över Y- och Z-län. Också den senaste ändringen att lantmäterimaterial på kartsajten Historiska kartor kan laddas hem gratis har betytt mycket. Att Lantmäteriet nu också har släppt på användningen av de allmänna kartorna kommer att innebära mycket för DIS och föreningens medlemmar. Vi bedriver också egna skanningsprojekt av äldre kartor bl.a. hos Umeå universitet. Föredragshållarna presenterar föreningens satsning på historiska kartor och hur dessa bearbetas och används i släktforskningen. De är dessutom författare till Släktforskarförbundets handbok ”Släktforska med KARTOR”, med andra reviderade upplagan utgiven 2016.

 

Författare: Björn Johansson, Föreningen DIS
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3E. Anpassning av kartor för släktforskning - del 2

,