3E. Kulturarvsförmedling via spelteknik

Kombinationen kulturarv och spelteknologi är ett område som växer och breder ut sig i olika riktningar. Nya medier används för att förmedla berättelserna, de som egentligen bär fram kunskapen om kulturarvet. Under vintern 2016 har Riksantikvarieämbetet genomfört bygg-hack där LM:s kartor för Minecraft förfinats. Hur gick det?

 

Författare: Pär Jonsson, Riksantikvarieämbetet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3E. Kulturarvsförmedling via spelteknik

, ,