4F. Uppdatering av Sveriges nationella höjdmodell med hjälp av bildmatchande punktmoln

Sveriges nationella höjdmodell (NH, tidigare NNH) är närapå färdigställd med
hjälp av laserskanning över hela Sveriges yta. Under 2016 startade Lantmäteriet
ajourhållning av NH med hjälp av bildmatchade punktmoln i områden
där marknivån förändrats. Flygbilder från Lantmäteriets ordinarie bildförsörjningsprogram
(BFP) används för att skapa punktmoln och ta fram höjddata.
Föredraget behandlar processen och tekniken som används i arbetet med
att ajourhålla höjdmodellen. En kort statusrapport från projektet redovisas.

, ,