Kartdagarna 2018 – 1B – Forskningsprojekt

Det finns idag ett allt större behov att integrerarbyggnadsinformationsmodeller (BIM) med geodata, både för byggnader och anläggningar. Integrationen är en viktig del i den allt mer digitaliserade samhällsbyggnadsprocesen, inte minst för att underlätta utbyte av data. I denna session håll föredrag om tre pågående forsknings- och utvecklingsprojekt (två finansierade av Smart Built Environment och ett av Trafikverket) som speglar olika aspekter av denna integration.

Författare: Lars Harrie, Gustaf Uggla, Jing Sun
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 1B - BIM och GIS

,