Kartdagarna 2018 – 2E – Copernicus och Agenda 2030

Sverige är delaktigt i världens mest ambitiösa jordobservationsprogram Copernicus. Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljön och säkerheten som användaranpassade tjänster (www.copernicus.eu). Copernicus omfattar miljöövervakninssatelliter och annan datainsamling inom områdena hav, land, luft, krisberedskap, säkerhet och klimat. Data och information som tas fram inom Copernicus tillhandahålls öppet och kostnadsfritt för användare från hela världen. Copernicus tilsammans med den multiaterala gruppen GEO (Group on Earth Observations, www.earthobservations.org) som arbetar med samordning av miljödata inom sociala välfärdsområden såsom vattenresurser, biologiskt mångfald, ekosystem och jordbruk, stödjer miljömässig hållbarhet, ekonomisk tillväxt och social samhörighet och är ett bra exmpel på bidrag till hållbar utveckling. Avsikten med föredraget är att närmare informera om arbetet inom Copåernicus och GEO för att nå FN:s hållbarhetsmål och hur data och tjänster kan användas för att följa upp åtgärder i programmet både här hemma i Sverige och globalt.

Författare: Stefan Nilsson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2E - Copernicus och Agenda 2030

, , ,