Kartdagarna 2018 – 2E – Mobile mapping i stadsmiljö

Inom ramen för projektet Införande av gatuvyer i Stockholms stad har Stockholms stad upphandlat insamling av gatuvybilder och laserdata för att dokumentera gaturummet i Stockholm. Sedan 2015 har TerraTec utfört datainsamling för ca 3 000 kr gator, vägar och gång/cykelvägar samt kajer och hamnanläggningar och projektet har ställt stora krav på samordning, planering och kommunikation och organisation – såväl hos beställaren Stockholms stad som hos leverantören TerraTec. Stockholms stad och TerraTec vill med denna presentationen dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar av MMS-teknik för att förvalta gaturummet i en stad, hur man förbereder sin organisation och hanterar frågor om informationsspridning och ajourhållning samt hur man i rollen som beställare/utförare verkar för en bra samverkan och ett effektivt genomförande.

Författare: Johanna Thorn, Ante Erixon
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2E - Mobile mapping i stadsmiljö

, ,