Kartdagarna 2018 – 2F – Den digitala insatsen inom räddningstjänsten

Storstockholms brandförsvar arbetar för att öka den digitala nivån vid insats. Syftet med arbetet är att färre ska skadas, färre ska dö samt att minska omfattningen av egendomsskador, enligt lagen om skydd mot olyckor. Arbetet omfattar arbetsmetoder för insatsplanering och orientering av verksamhetsobjekt, IT-stöd för objektsorientering, framkörning och på skadeplats. Dataförsörning och informationsflöde ska kvalitetssäkras. Geodata utgör ett centralt underlag för att stödja hela processen. Arbetet omfattar även implementering av fältanpassad hårdvara i ledningsfordon och släckfordon, säker kommunikation och krav på tillgänglighet samt möjlighet att dela informationen med andra externa aktörer under insats. Föredraget beskriver det pågående arbetet som drivs inom Storstockholms brandförvar med mål. att säkra digitala processen insatsplanering, beslut och ledningsstöd vid skadeplats samt tillgång till kritisk insatsinformation

Författare: Ingela Nuilsson och Claes Looft
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2F - Den digitala insatsen inom räddningstjänsten

, ,