Kartdagarna 2018 – 3A – ICO Carbon Portal

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en europeisk forskningsinfrastruktur som består av ett harmoniserat nätverk av mätstationer avsedda för koncentrationsmätningar av växthusgaser i atmosfären och för långtidsstudier av ekosystem och deras växelverkan med klimatet. Infrastrukturen inkluderar även temacenter för ekosystem-, atmosfärs- och havsstudier med ansvar för respektive observationsdata samt ett datacentrum för lagring, distribution och visualisering av data. Datacentret, ICOS Carbon Portal (https://www.icos-cp.eu), är placerat vid Lunds universitet. I detta föredrag ges inledningsvis en översikt om ICOS och ICOS Carbon Portal. Större delen av presentationen kommer att beröra geodatas roll i ICOS och ICOS CP där det finns flera anknytningar till mer traditionella geodataportaler.

Författare: Lars Harrie
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 3A - ICO Carbon Portal

, ,