Kartdagarna 2018 – 3B – Ordning och reda, Karta på freda!

Våren 2015 beslutades att Eda kommun skulle införa ett nytt kartsystem och ta kontrollen över sin kartverksamhet då i princip all hantering sköttes externt. Målet med det nya systemet var kortfattat: enkelt att införa, lätt administrerat och utbyggbart. Från användarhåll var önskemålet att funktionaliteten från det gamla tittskåpet skulle bibehållas. Ett av kraven var att lösningen skulle vara navet i all information rörande kartdata. För att uppfylla framtida ändamål och möjliga vägar att gå valdes en öppen databaslösning som är skalbar och utbyggbar utifrån gällande delar av Svensk Geoprocess samt en modern arkitektur med användning av WMS i stor utsträckning samt att Lantmäteriets Direkt- och Uppdateringstjänser skulle vara möjliga att använda

Författare: Joakim Jansson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 3B - Ordning och reda, Karta på freda!

,