Kartdagarna 2018 – 3C – Behov av sömlösa planeringsunderlag i strand- och kustzonen

En integrerad kustzonsplanering innefattar samspelet mellan land och hav. Planeringsunderlag för marken finns sedan länge tillgängliga men naturen och samhällsplaneringens behov tar inte slut vid strandlinjen. Den stora samhällsnyttan vi idag får från NH behöver kompletteras och extrapoleras till strand- och kustzonen. Exempel på enhetliga och faktabaserade geodata som används i kustzonsplaneringen är SGUs information från projektet Skåne strand.

Författare: Anna Hedenström & Johan Nyberg
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 3C - Behov av sömlösa planeringsunderlag i strand- och kustzonen

,