Kartdagarna 2018 – 4A – Framtidsanpassad GIS

Vi vill hjälpa företag och organisationer att förstå och se mönster och trender som bara kan synliggöras med geografisk information. Med kartan som utgångspunkt blir det enklare att fatta snabbare och klokare beslut genom att tydliggöra kraften av den geografiska intelligensen.

Författare: Erik Oldmark
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4A - Framtidsanpassad GIS