Kartdagarna 2018 – 4A – Tryggt & säkert – Geodata i krishantering

I tre år har kommunerna i Norr- och Västerbotten samverkat och utvecklat sina förmågor. Kom, låt dig inspireras och ta del av våra erfarenheter! Kanske vill ni göra liknande projekt i era län. Geodata är ett viktigt verktyg för att visualisera lägesbilder både för den egna organisationen men också i smaverkan me andra aktörer. Projektet syftar till att stärka kommunernas förmåga att inom ramen för den geografiska områdesansvaret höja kunskapen och förmågan att använda digital geodata före, under och efter en kris (3-årig MSB: finansierat pågår till december 2017 avsedda för att förbättra krishantering).

Författare: Anneli Sundvall
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4A - Tryggt & säkert - Geodata i krishantering

, ,