Kartdagarna 2018 – 4D – Kartsmarta e-tjänster

Genom att bygga e-tjänster som är integrerande med strukturerad och spatiala verksamhetsdata bli kartan i tjänst smart! Nu kan du direkt i ansökan om bygglov se var det kan vara tillåtet att placera din byggnad. Genom att låta kartan i e-tjänsten hämta information om gällande detaljplan direkt från databasen kan informationen tolkas vilket ger svaret på t.ex. tillåten byggnadsarea och vilken mark som är avsedd för byggnation. Kombinerar vi det med information från kommunens primärkarta kan även t.ex. hänsyn till strandskydd och redan befintlig byggnadsyta tas. Nästa steg är 3 och det är inte långt bort. Kom och ta del av de smarta e-tjänster som utvecklas med kartan i fokus i bl.a. Norrtälje kommun.

Författare: Christophe Poncin
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4D - Kartsmarta e-tjänster

, ,