Kartdagarna 2018 – 4D – Mobil laserskanning till nytta för kollektivtrafikutveckling i Trondheim

Trondheims kommun satsar stort på projektet ”Metrobuss” för att säkra ett miljövänligt och effektivt kollektivt resande längs stadens tre större trafikstråk. Till 2019 skall 300 nya bussar handlas upp och när 160 busstationer skall anpassas för nya fordon ställs stora krav på tillgång till aktuell geodata där noggrannhet och detaljeringsgrad står i fokus. Med mobil laserskanning har TerraTec tillhandahållit en effektiv och trafiksäker metod för att utföra dokumentation av vägnät och vägnätsanknutna anläggningar som uppskattningsvis halverat kostnaden för inmätning jämfört ed traditionella metoder och som bidrag till att effektivisera hela projekteringsprocessen.

, ,