Kartdagarna 2018 – 4E – En digital översiktsplan skapar förutsättningar för en engagerande medborgardialog

Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att skapa en hållbar utveckling av kommunen. Medskapande medborgare är en väldigt viktig komponent i arbetet med att ta fram planen, kommuner har utvecklat olika metoder för att skapa ett engagemang och en förståelse för den planering som sker i kommunen. Flera kommuner har kommit långt i att ta fram en digital översiktplanering som möjliggör för kommuninvånaren att få insikter om kommunens utveckling. Under detta föredrag visar vi på möjligheterna med en GIS-baserad digital översiktsplan. Vi kommer också att gå in igenom vad som krävs för att skapa en digital översiktsplan från datamodell till färdig digital presentation. Föredraget diskuterar vanligt förekommande utmaningar och förslag på lösning baserat på konfigurerbara verktyg och appar, tillgängliga i de flesta av Sveriges kommuner.

, ,