Kartdagarna 2018 – 4E – Hållbar detaljplanering med hjälp av 3D-modeller

Metrias planarkitekter arbetar tillsammans med mätnings- och GIS-ingenförer för att skapa 3D-modeller. En 3D-modell kan användas för att studera sol-skugga, volym, placeringsalternativ, terrängförhållanden och för att föra medborgardialog. 3D-modeller har även visat sig vara ett viktigt verktyg för intern dialog på kommunen mellan tjänstemän och i presentationer för politiker. Det stora användningsområdet gör 3D-modeller till ett kraftfullt verktyg i planarbetet. Det är viktigt att arbeta med 3D-modellen på rätt detaljeringsnivå, eftersom tidsåtgången inte får bli för hög. Metrias styrka ligger på att återge terrängen och omgivningen på ett korrekt sätt, medan detaljeringsgraden för byggnaderna är volymer med takkonstruktion (LOD2) vilket gör att tiden för att skapa en modell även kan tymmas inom mindre planbudgetar. Genom 3D-modellen visualiseras den nya bebyggelsen påverkan på landskapsbilden ,avstånd till vattendrag, och mycket mer. Detta gör planförslagets miljöpåverkan tydlig och lättare att kommunicera till beslutsfattare och medborgare, vilket i sin tur underlättar arbetet mot en hållbart samhälle.

Författare: Anna Sara Bergkvist
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4E - Hållbar detaljplanering med hjälp av 3D-modeller

,