Kartdagarna 2018 – 4E – Plandatabas/Mosaik

Inom Norrköpings kommun gäller 1487 detaljplaner och de täcker sammanlagt 110 kvadrat km. Detaljplaner har olika utseenden, vissa är gjorda i år och andra för hundra år sedan, många är raster och vissa CAD. Finns i olika referenssystem. Allt detta skapar problem för tjänstemän och vi ville skapa en enhetlig produkt som kan överlagras med andra datakällor. Sista åren har vi därför digitaliserat alla plankartors egenskaper och användning. Skrivit in dess betydelser. Nu kan vi visa hur resultatet blir och ge exempel möjligheter analyser tillsammans med annan data.

Författare: Magnus Johansson
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4E - Plandatabas/Mosaik

, ,