Kartdagarna 2018 – 4G – Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt

Med grund i resultaten från 2017 års arbete med Geodatarådets handlingsplan och regeringsuppdraget Digitalt först – Samhällsbyggnadsprocessen fokuseras nu stora delar av geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt på de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna. I denna presentation presenteras geodatarådets handlingsplan för 2018 samt de viktigaste utmaningar för det fortsatta arbetet.

,