Kartdagarna 2018 – 5A – Hydrografi i nätverk – uppbyggt över hela Sverige

Hydrografi i nätverk – uppbyggt över hela Sverige. Samverkansprojektet Hydrografi i nätverk mellan Lantmäteriet och SMHI har gått i mål. Nu finns ett rikstäckande hydrografiskt nätverk i skala 1:10 000 att ladda hem på Lantmäteriets hemsida. Här get en kort presentation av produkterna som finns tillgängliga och hur vi har byggt upp nätverket samt vilka utmaningar vi står inför i framtiden gällande ajourhållning.

Författare: Rickard Hallengren
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5A - Hydrografi i nätverk - uppbyggt över hela Sverige