Kartdagarna 2018 – 5E – Vallentunas väg mot en digital samhällsbyggnadsprocessen

Som en av de första kommuner som tar ett samlat grepp för att få hela samhällsbyggnadsprocessen digitalt så har Vallentuna kommun tagit de första stegen. Genom en gemensam satsning på digitalisering för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen har Vallentuna nu satt upp tydliga mål för sitt digitaliseringsarbete. Agima Management AB har stöttat dem i arbete med att ta fram en handlingsplan för att nå målen. Vallentuna berättar, tillsammans med Agima om vägen fram till denna och hur de ska bli helt digitala 2021

,