Kartdagarna 2018 – 5G – Utveckling av en digital samhällsbyggnadsprocess

Arbetet med Digitalt först – Samhällsbyggnadsprocessen har påvisat flera behov av utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata. Vi behöver öka samverkan i hela kedjan från datainsamling till att göra geodata tillgänliga i samhället. Vi behöver fortsätta det viktiga harmoniseringsarbetet stat – kommun så att samhällsbyggnadsprocessen och andra viktiga processer kan börja använda våra geodata på ett effektivt sätt. Vi behöver också fortsätta utveckla kvaliteten hos datan som är centrala i processerna. För att underlätta flödet av information mellan myndigheter, kommuner, företag och medborgare behövs en finansiell reform för geodata från offentlig förvaltning så att all geodata som inte behöver sekretessbeläggas avgiftsfritt kan vidareanvändas och spridas i samhället utan begränsningar.

,