Kartdagarna 2018 – 6C – Statistiska kartor i nordiskt samarbete – För regional utveckling

Nordregio är ett nordiskt forskningsinstitut inom regional utveckling som under 20 års tid producerat kartor för tjänstemän och beslutsfattare (”policy makers”). Kartorna baseras vanligtvis på detaljerad, harmoniserad statistik över kommuner och regioner i såväl Norden som Östersjöområdet, Europa och Arktis. Främst är de avsedda som planeringsunderlag och som en sammanfattande, rumslig bild att använda för samhälls- och regionplanering. Hur förmedlas komplexa samhällsföreteelser inom flera länder lättfattligt i kartform, och var gå egentligen gränsen mellan en karta och en grafisk produkt?

,