Kartdagarna 2018 – 7A – Från gradmätningsexpeditioner till satellit och gravimetri, KTH-geodesi genom 100 år

1917 blev Tryggve Rubin tillförordnad professor vid KTH. Han meriterades genom geodetiska gradmätningsexpeditioner till Svalbard och Afrika. Expeditioner som bidrog till att bestämma i jordens form och storlek. 2017 deltog KTH-geodesi igen i en expedition till Svalbard. denna hade som mål att dokumentera lämningar efter Rubins expedition. Mätningar gjordes med rymdbaserad teknik t.ex. GNSS. 1917 föddes Arne Bjerhammar som sen blev professor vid KTH. Hans forskning är bland annat underlag för skattning av förändringar i jordens tyngdkraftfält med satellitgravimetri. I detta föredrag presenteras hur geodetisk forskning vid KTH genom 100 år ger underlag för dagens framtida mätmetoder.

, ,