Kartdagarna 2018 – 7B – Blåljuskollen

Blåljuskollen är en checklista med syfte att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Blåljuskollen innehåller, av blåljusaktörerna utpekade objekt och företeelser som är viktiga för att kunna hitta rätt. Det omfattar information om adresser, byggnader, anläggningar, namn på platser, vägar och järnvägar som ingår i samverkan med Lantmäteriets respektive Trafikverket. Syftet med kraven i checklistan är att geodata ska vara aktuella, fullständinga och korrekta. Det handlar om snabb uppdatering när ny data behöver registreras men också om att befintlig information rättas eller tas bort vid behöv. Det förutsätter att man har kol på sina processer och vet vem som gör vad och när. Checklistan är framtagen av Trafikverket och Lantmäteriet och genomförs av kommunen.

Författare: Jakob Jansson, Tomas Löfgren
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7B - Blåljuskollen

,