Kartdagarna 2018 – 7B – Hantering av sekretess i aggregerade geodata

När data aggregeras (sammanförs) uppstår nya datamängder, dessa nya datamängder innebär nya möjligheter men kan samtidigt innebära risker (i form av säkerhetsrisker). När en myndighet eller kommun aggregerar data har denna kontroll över vad som händer. Men öppen data kan aggregeras av okända användare på ett otal olika sätt, som myndigheten eller kommunen inte har möjlighet att kontrollera. Det är därför viktigt att en myndighet eller en kommun innan man öppnar data säkerställer att sekretess- och säkerhetslagstiftningen efterföljs. För att kunna göra det behöver myndigheten eller kommunen kunskap om vilka lagar man då har att beakta,m samt hur dessa påverkar myndighetens möjligheter att lämna ut data.

Författare: Naima Almström
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7B - Hantering av sekretess i Aggregerade geodata

, ,