Kartdagarna 2018 – 7C – Satellitdataverktyget Swea

Det nationella satellitdataverktyget SWEA innehåller öppna satellitdata ämnade för företag som vill leverera tjänster eller produkter som bygger på satellitdata,, myndigheter i deras dagliga arbete samt forskare. Swea får data från satelliterna tillhörande Copernicusprogrammet och ger tillgång till satellit och radarbilder så som de levereras från europeiska rymdorganisationen Europeean Space Agency, ESA, men erbjuder också andra bildprojektioner i olika referenssystem, möjlighet att producera mosaiker, tidsserier och en hel del annat. Data som i sin tur kan vara underlag för fjärranalys av många olika slag inom exempelvis skogsbruk, jordbruk, miljöövervakning, kust och havsövervakning m.m.

Författare: Björn Lovén
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7C - Satellitdataverktyget Swea

,