Kartdagarna 2018 – 7C – Single-Photon laserskanning – testprojekt Västra Götaland

I ett samarbete mellan COWI, Leica Geosystems, SLU och fem kommuner i Västra Götalands län har den första laserskanningen i Sverige med den nya Single-Photon teknologin genomförts under hösten 2017. Projektet omfattar 6000 km². Föredraget redogör för projektet som sådant och redovisar dess resultat. Jämförelse görs med konventionell laserskanning. Nya möjligheter och tillämpningar för främst samhällsbyggnadssektorn (underlag för stadsplanering/visualisering) och skogsnäringen (förbättrad skattning av skogliga variabler) diskuteras.

,