Kartdagarna 2018 – 7D – Smarta simuleringsmodeller för hållbar stadsplanering – Visual City

Städer och samhällen står nu inför en unik utvecklingsfas i en allt mer komplex verklighet. Det krävs att stadsutveckling drivs framåt på smarta, hållbara och innovativa grunder för att både kunna tackla utmaningar och ta till vara på möjligheter! ÅF har tagit fram konceptet Visual City – ett sätt att analysera, värdera och konsekvensbedöma stadsutvecklingsprojekt på ett nytt sätt. Genom att kombinera projektet och planer med GIOS-data, 3D visualisering och faktabaserat underlag kan vi effektivt analysera effekter och konsekvenser av ett eller flera förslag. Visual City, är ett koncept för att analysera, värdera och konsekvensbedöma stadsutvecklingsprojekt. Vi kan göra samlade bedömningar över pågående planer och synliggöra hållbarhetsaspekter, jämföra med mål och visualisera eller analysera eventuella målkonflikter. Visual City levererar konkreta och tydliga analyser i alla typer av stadsutvecklingsprojekt, där det finns behov av evidensbaserade beslutsunderlag. Analysen visualiseras tydligt i kartor, statistik eller i 3D. Visual City kan fungera utmärkt för att laborera med ett projekt där förutsättningarna förändras. Exempelvis kan vi bygga scenarios med olika antal bostäder och visa vad det ger för effekt på antal förskoleplatser, parkyta per boende, kapacitet på hållplatslägen eller fastighetsekonomin och skatteintäkter. För att intressenter och samarbetspartners ska få en gemensam utgångspunkt för diskussioner och beslut kan vara en tydlig visualiserad analys över ett eller flera scenarios skapa ett faktabaserat underlag för att undvika antaganden och spekulation. När projekt ska visa upp för allmänheten och bjuda in til dialog är det viktigt med ett tydligt material som är lätt att förstå för alla inblandade. Visual City gör det komplexa och svåröverskådliga förståeligt.

,