Kartdagarna 2018 – 7E – Digsam – Digital Samhällsbyggnadsprocess – Ett projekt prioriterat av regeringen!

En presentation av projektet DigSam som går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliserings tekniska möjligheter. Projektet kommer att arbeta inom fem olika områden, som alla har koppling till samverkansgruppens Smarta städers handlingsplan, till Lantmäteriets uppdrag Digitalt först och Boverkets Får jag lov.
1. Fördjupande studier av juridiska aspekter kring lagring av 3D geodata/BIM modeller för att ta fram riktlinjer och rekommendationer baserat på de resultat som framkommer i pågående standardiseringsprojekt inom projektet Smart planering för byggande.
2. Fördjupad kartläggning av lagring och återkomst till producerade datat. Arbetet tar sin utgångspunkt i de resultat som tas fram i pågående standardiseringsprojekt inom Smart planering för byggande.
3. Digitala infrastruktur – och översiktsplaner – formulera riktlinjer för samordnande informationsmodeller med IS och BIM – geometri och attribut, baserat på Svensk Geoprocess och CoClass samt Boverkets rekommendationer.
4. Framtagande av en digital handbok/portal ed konkreta instruktioner till kommuner för att komma igång med digitalisering/vektorisering (från PDF till smart lagring) av nya och gamla detaljplaner enligt befintlig standard.
5. Inspirationsseminarer, utbildningsdagar och medborgardialoger i fem utvecklingssteg inklusive workshops med användning av digital teknik för att få bred front inspirera aktörer inom offentlig sektorn, näringsliv, akademi och civilsamhälle i hela landet. Syftet är att samverka och utväxla kunskap i användbara verktyg och metoder. Detta för att utveckla transparenta processer, metoder och verktyg med sikte på att skapa framtidens hållbara, resilienta och smarta städer.

,