Kartdagarna 2018 – 7F – Utmaningar och teknologier för automatiserad körning

Det finns tre stora utmaningar som morgondagens transportsystem måste möta: Miljö, säkerhet och trafikflöde. En viktig del i att möta dessa utmaningar, och även för att nå nollvisionen är, enligt ett uttalande av den svenska regeringen 1997, utveckling av aktiva säkerhetssystem och system för automatiserad körning som hjälper eller ersätter föraren i både normala trafiksituationer samt i kritiska situationer. Sådana system har redan visat sig minska både antal och omfattning av skador och försäkringskostnader. Framtidens automatiserade fordon och avancerade körstödssystem är starkt beroende av dels sensorer för att detektera sin omgivning och sin position. Ingen ensam sensorlösning är tillräcklig för att på ett robust och noggrant sätt bestämma fordonets position relativt omgivningen och eventuella hinder på vägen. Sensorer som LiDAR, kameror, radar och GNSS är teknologier som möjliggör denna utveckling och framsteg i att krympa storlek och kostnad på dessa verkar lovande för framtiden. Dock ställer detta krav på att man har kontroll på vilka mätosäkerhetskällor som finns samt att dessa sensorsystem kan testas i verklighetstrogna miljöer.

,