Kartdagarna 2018 – P1 – Upphottade telefoner med öppen standard

Autonoma fordon kan medföra att behovet av noggrann positionering når en massmarknad. Därmed behövs andra, mer skalbara, metoder för att förmedla korrektionsdata till enheterna. Föredraget kommer att presentera hur detta just nu standardiseras för cellulära nät och 3GPP LTE.

Författare: Fredrik Gunnarsson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - P1 - Upphottade telefoner med öppen standard

, ,