Kartdagarna 2018 – P2 – Digital ledarskap – Våga släppa det gamla och testa nytt

”Om jag frågat vad människor vill ha skulle de sagt snabbare hästar, Henry Ford”.
Upphandlingar baseras oftas på en omfattande kravspecifikation med hög detaljstyrning av funktioner baserat på intervjuer med existerande användare. I bästa fall får man en bild av hur nuvarande lösning skulle kunna förbättras. I värsta fall får man en kopia av hur man alltid gjort saker fast i en nyare och dyrare kostym. Ett mer modernt sätt är att utmana verksamheten att tydliggöra förväntade resultat i sina nyckelprocesser och att identifiera nya och mer effektiva eller produktiva arbetssätt. Samtidigt behöver man utmana marknadens leverantörer dels att demonstrera en hög förståelse för organisationen nuvarande situation, dels att formulera nya nyttor som möjliggörs av införandet av ny teknik. Detta kräver ett effektivt och ändamålsenligt ledarskap för att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt möta dess utmaningar. Föreläsarna utgår från praktisk erfarenhet från både kund- och leverantörssidan där nya modeller ställer nya krav på båda sidor för att uppnå ett mer strategiskt partnerskap.

Författare: Lars Backhans, Markus Bylund
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - P2 - Digital ledarskap - Våga släppa det gamla och testa nytt

,