3B. Visualisering och exempel på hur städer kan bidra med öppna sensordata till FN:s hållbara utvecklingsmål

Med hjälp av små sensorer kan var och en hjälpa med att direkt samla in
data om hälsa, vatten, ljud, ljus och temperatur. Detta kan sedan visualiseras
direkt genom att använda ny teknik. På detta sätt kan man via en app t.ex.
jämföra kvaliteten på luft i Quito, San Francisco och Stockholm.