Digitala Kartdagar 2021 är avslutade

Efter två lyckade dagar är de första digitala Kartdagarna avslutade. I slutändan blev det nästan 700 registrerade deltagare. Vi vill framföra ett stort tack till alla deltagare, talare, utställare och bidrag till Kartutställningen.

De presentationer som vi fått tillåtelse att publicera kommer att fyllas på under denna adress: