Kartdagar 2021

Nedan finns en sammanställning av de presentationer som Kartografiska fått tillåtelse att publicera från Kartdagar 2021:

Presentation av Kartutställningen från Kartdagar 2021 finns här:

Virtuell kartutställning 2021