Information om Kartdagar 2020 och Kartografiska Sällskapets årsstämma

Styrelsens arbete med anledning av covid-19

Som ni alla vet så kunde inte Kartdagar 2020 genomföras den 24-26 mars pga. regeringsbeslut om förbud mot sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare (detta ändrades den 27 mars till 50 personer). Därför kunde inte heller Kartografiska genomföra årsstämma genomföras den 24 mars i samband med Kartdagar 2020. Som ni förstår så är detta inte en önskesituation för varken styrelsen för en ideell förening eller medlemmarna och deltagarna på Kartdagar 2020. Styrelsen arbetar febrilt tillsammans med andra parter samt förhandlar med leverantörerna till Kartdagar 2020, för att kunna hantera den situation som viruset försatt oss i. Det uppstår svåra konsekvenser då ett så stort arrangemang flyttas eller ställs in. När vi vet mera så kommer vi att gå ut med ytterligare information till alla er som anmält sig till Kartdagar 2020.

Årsstämma

Styrelsen jobbar med en alternativ lösning att genomföra stämman genom ett digitalt möte via Skype eller liknande verktyg, kompletterat med telefon för de som inte har tillgång till att ansluta på annat sätt. Avsikten är att genomföra stämman den 19 maj. Mer information om detta kommer inom kort.

Styrelsen jobbar även på en reviderad verksamhetsplan som innebär kraftiga besparingar, men som trots detta kommer att medge en bra verksamhet. Bland annat kommer stipendieansökningar för deltagande vid internationella konferenser inte att behandlas under det närmsta året. För att göra ytterligare besparingar så kommer tryckning av Kart & Bildteknik att få ett uppehåll. Tidningen publiceras därför enbart i digital form och kan läsas/hämtas på: https://kartografiska.se/kunskapsbank/tidning/

Sektionerna uppmuntras till att adjungera de tilltänkta sektionsmedlemmar som framgår av valberedningens förslag till stämman i avvaktan på att årsmötet genomförs. Valberedningens förslag finns på: https://kartografiska.se/wp-content/uploads/KS-Valberedning-2020.pdf

Vad händer med Kartdagar 2020

Vi har noterat att många andra event som var planerade att genomföras under våren/sommaren, av liknande typ som Kartdagar, har flyttats till hösten. Men vi är inte säkra på att det är det bästa alternativet för Kartdagar 2020. Vi håller på med att bedöma våra möjligheter att arrangera och genomföra arrangemanget på bästa sätt och med rimliga möjligheter för er att delta. Vi försöker även bedöma risken för att covid-19 fortfarande orsakar problem i höst och även på längre sikt. Därför är inriktningen nu att genomföra Kartdagar 2020 under våren 2021.

Rent ekonomiskt sätt är denna situation förödande inte bara för vilken ideell förening som helst utan vi hör varje dag om olika ekonomiska konsekvenserna i samhället. Vi bedömer dock att vi rent ekonomiskt kan genomföra Kartdagar under våren 2021.

Vår avsikt är att ge alla registrerade deltagare och utställare till Kartdagar 2020 möjlighet att föra över sina registreringar tills Kartdagarna hålls nästa gång. Ert engagemang i Kartdagarna och Kartografiskas verksamhet är verkligen viktigt för oss och därför ser vi väldigt gärna att ni låter inbetalda medel bli innestående tills Kartdagarna hålls nästa gång. Som tidigare sagts så återkommer vi med information direkt när vi vet mera.

Kart & Bildteknik, webbinarium och digitala föredrag

Vi vill erbjuda tänkta föredragshållare på Kartdagar 2020 att komma ut med sina föredrag via tidningen Kart & Bildteknik i form av artiklar i de fall som det är lämpligt. Föredragshållare som är intresserade att nyttja denna möjlighet ombeds kontakta tidningens redaktör Göran Malm (e-post: malm.reklam@telia.com) eller någon annan i redaktionskommittén för Kart & Bildteknik.

I styrelsen diskuterar vi även möjligheten att ha olika sorters webbinarier under året. Vi hoppas att ni redan noterat inbjudan till några digitala föredrag som arrangerats av de företag/organisationer där tänkta föredragshållarna hör hemma. Det finns även intresse från ytterligare organisation att hålla digitala föredrag och även här återkommer vi när vi har mer information.

Med vänliga hälsningar,

Kartografiska Sällskapet