Kart & Bildteknik

Tidskriften Kart & Bildteknik kommer ut fyra gånger per år och innehåller artiklar inom området geografisk informationshantering, såsom kartografi, GIS, GIT, visualisering, historisk kartografi, fotogrammetri, fjärranalys och geodesi. Tidskriften omfattar cirka 24-40 sidor och skickas i tryckt form endast till medlemmar i Kartografiska Sällskapet.

Material skickas till Göran Malm. Texter och bilder levereras separat. Bilder bör levereras i TIFF- eller JPEG-format och texterna som word-filer. Redaktionen ansvarar ej för insänt manuskript, bilder m.m. som inte är beställda.

Annonser bör levereras i PDF, EPS- eller TIFF-format. Här saknas uppgift för de som är intresserade av att köpa annonser. För att publicera annonser skicka förfrågan till ks@kartografiska.se.

Ibland ges även ut ett vetenskapligt nummer ut i samband med Kart & Bildteknik. Artiklarna i dessa vetenskapliga nummer är även vetenskapligt granskade. Det senaste numret i denna serie gavs ut i samband med Kart & Bildteknik 2011:3 och den kan ni hämta nedan.

Digitala nummer

Nedan hittar ni digitala nummer av Kart & Bildteknik:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008