Svensk landrapport om kartografiska aktiviteterna 2015-2019

Nationell rapport

Kartografiska tar fram vart fjärde år en svensk nationell rapport inför det International Cartographic Associations (ICA) generalförsamling i samband med vart annat International Cartographic Conference (ICC). I samband med ICC2019 lämnades den senaste rapporten in till ICA. Nedan kan du hämta den senaste rapporten (skriften är på engelska):

Tidigare års rapporter finns att hämta på hemsidans ”Kunskapsbank” eller via direktlänken: