Utvärdering av Kartdagarna 2018

Direkt efter Kartdagarna 2018 i Linköping skickades ut en utvärderingsenkät till deltagarna för att få en bild av vad deltagarna tyckte om Kartdagarna 2018.Vi är mycket nöjda med svarsfrekvensen genom att det var hela 59 % som svarade på enkäten. Tack till alla som svarat och era svar kommer till stor nytta för kommande arrangemang som Kartografiska har.

En sammanställning av enkätsvaren finns  i denna PDF-fil: Sammanställning av deltagarenkät Kartdagarna 2018

Bland de som svarat och angett sin e-postadress drogs en vinnare och det blev Harry Hietanen från Lantmäteriet i Gävle. Ett stort GRATTIS till Harry som kommer att få fyra stycken Triss-lotter.