2. Fjärranalys i stadens tjänst biotopkartering baserad på digitala flygbilder och Sentinel 2 (via NMD)

Comments are closed.