Fotogrammetri och fjärranalys

Sentinel-1_klipp

Sektionen för fotogrammetri och fjärranalys ska samordna nationell verksamhet och sprida kunskap inom ämnet genom bland annat publikationer och konferenser. Sektionen ska också fungera som kontakt mot internationella sällskap (framförallt ISPRS) som verkar för liknande ändamål samt verka för att riktlinjer för handhavande av tekniker inom fackområdet etableras och sprids till dess användare.

Detta görs bland annat genom att:

  • Leda sessioner under Kartdagar
  • Ta fram artiklar
  • Genomföra möten

Ansvarig

Miso Iric, telefon 073-150 20 30

Kontakt

  • Ledamot: Sara Wiman, telefon 070-520 09 12 (sammankallande)
  • Ledamot: Miso Iric, telefon 073-150 20 30
  • Ledamot: Marica Bancila, telefon 076-706 51 42
  • Ledamot: Helen Rost

Övrigt

Fotogrammetri och fjärranalys är konsten, vetenskapen och tekniken att framställa tillförlitlig information ur icke berörande, avbildande och andra, sensorsystem, om jorden och dess miljö, och om andra fysiska objekt och processer, genom anskaffning, mätning, analys och representation av data.

Mer information om området finns att läsa på det internationella sällskapets ISPRS hemsida.


Webbinarium: Kris och beredskap (8 februari 2024)

Kartografiska Sällskapets sektion Fotogrammetri och fjärranlays arrangerade ett webbinarium om kris och beredskap den 8 februari 2024.

Se webbinariet här.  Ange lösenord: 4zNPN#bs


Fjärranalys och Fotogrammetri seminarium (24 oktober 2017)

Kartografiska Sällskapets sektion Fotogrammetri och fjärranlays arrangerade ett seminarium om Fjärranalys och fotogrammetri tisdagen den 24 oktober 2017 på Tekniska Nämndhuset i Stockholms stad. Seminariet som uppskattades mycket hade 82 deltagande.

Seminariet innehöll nio presentationer och dessa finns nedladdningsbara i PDF-format nedan

Ett stort TACK till föreläsarna och deltagarna på seminariet!


Seminarium – Fjärranalys och fotogrammetri (9 november 2015)

Kartografiska Sällskapets sektion Fotogrammetri och fjärranalys arrangerade ett seminarium om Fjärranalys och fotogrammetri måndagen den 9 november 2015 på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Seminariet var mycket uppskatta och det deltog 117 personer på seminariet.

Key note speaker var Juha Hyyppä som är chef för CoE-LaSR (Center of Excellence – in Laser Scanning Research) samt professor, docent och TekDr på Lantmäteriverket i Finland. Övriga föreläsare kommer från Metria, Lantmäteriet, Spacemetric, Tyréns och Geografiska Informationsbyrån.

Mer information om seminariet och programmet:

Nedan finns föredragen nedladdningsbara i PDF-format: