1B. GIS som hjälpmedel för medborgardialog

Människor förväntar sig hög tillgänglighet och man vill själv välja kontaktväg – både på fritiden och i sin yrkesroll. Det ska vara enkelt att hitta och förstå information och sammanhang. En smart organisation jobbar därför aktivt för att förenkla vardagen för alla sina kontakter, oavsett om det är privatpersoner eller företag.

Författare: Oscar Monell, ESRI
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,