1C Från strategi till samarbetsplattform

Holmen har gått från att ta fram en geodatastrategi till att börja skapa en samarbetsplattform på ArcGIS online där användarna kan hitta och dela data och tjänster på ett mycket enklare sätt än tidigare. Centralt i arbetet med att genomföra strategin har varit att effektivisera flödet och förkorta ledtiderna till rätt geografisk information för användarna. FME Server utgör navet i dataflödet såväl för analyser som för datauppdateringar.

Författare: Johan Esko, Gitter konsult
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation