1C. Kan jag lita på primärkartan/baskartan som grund i samhällsplaneringen

Vad innehåller våra kartdatabaser? Vilken aktualitet, kvalitet samt ursprung
har objekten? Varierar dessa parametrar geografiskt i kartdatabasen. Nya
användningsområden kräver ny geografisk data samt att den befintliga
anpassas med ny uppdelning och ny metadata/attribut. Lantmäteriet har på
senare tid ändrat kraven på klassificering av olika objekt. Hur påverkar det
vår lagring av kartdatabasen samt kodning och klassificering av objekten i
databasen? Har dagens samhällsplanering/samhällsbyggnadsprocess nya
behov som driver på utvecklingen i dessa frågor?

Författare: Per-Åke Jureskog, Metria AB
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1C. Kan jag lita på primärkartan/baskartan som grund i samhällsplaneringen

,