1D. 3D-modellering med integrering av flygbilder och gatubilder

Texturerade 3D-modeller kan framställas med olika metoder. En metod är att använda flygbilder tagna med 5-kamerasystem, matcha bilderna och ta fram geometrier och texturer. Det finns också bilder tagna från fordon i gatunivå som används i olika applikationer då man vill ha detaljerad information om gaturummet. Ett alternativ är att kombinera flyg- och gatubilder med varandra i en gemensam bildmatchning för att skapa en homogen och heltäckande modell som har en utökad kvalitet i gatunivån.

Författare: Helen Rost
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,