1E. Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern

Den geografiska informationen beskriver Eskilstuna kommun, digitala Eskilstuna, från många olika perspektiv. Informationen lagras och administreras som en gemensam informationsbank, digitala Eskilstuna geografiskt. Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda digital geografisk information om Eskilstuna

Författare: Helena Ringmar
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,