1G. Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie med vektoriserad Häradskarta visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. . I den nya studien analyserade forskarna med hjälp av historiska kartor hur markanvändning har förändrats mellan 1901 och 2013 över ett 1 642 km2 stort område som sträcker sig genom Södermanland från Askö i Öst

Författare: Sara Cousins, Stockholms universitet
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,